Moderne dans med fokus på release teknikk tar utgangspunkt i en naturlig bevegelsesmåte, samtidig som den utfordrer kroppens fysiske muligheter.

Vi inkluderer tekniske elementer fra et bredt spekter av bevegelsesteknikker, der vi fokuserer på at danserne skal kjenne til og utvikle seg innen flere stilutrykk. Release teknikk er en viktig motsats til klassisk ballett og gir danseren tilgang til et større spekter av bevegelseskvalitet. Elevene utvikler sitt kunstneriske utrykk gjennom improvisasjon og innlevelse i arbeidet. Vi utfordrer dynamikk, flyt og kraft i bevegelsene, isolering av ledd og styrke. Timene inneholder bla. grunnleggende gulvarbeid, improvisasjon, utfordrende kombinasjoner med bevegelser opp og ned fra gulvet, hopp og koreografi.

Vi tilbyr Moderne dans i fire nivåer; Moderne 1 (6-8 år), Moderne 2 fra 9 år, Moderne 3 øvet fra 12 år, og Moderne 4 Videregående nivå etter invitasjon

Moderne / Kreativ dans for barn
Gjennom oppgaver og øvelser får barnet muligheten til å bruke sin fantasi og kreativitet til å skape dans. Vi baserer timen på improvisasjon og grunnleggende teknikk fra moderne dans. Barnet utvikler sin musikalitet, forståelse for bruk av rom, samarbeid i gruppe, konsentrasjon og innlevelse i dansen. Utfoldelse i kreativ dans vil være styrkende for alle andre dansestiler. Timen foregår i lille studio, i en liten gruppe med nær oppfølging.